ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Με το φυσικό αέριο μπορείτε να επιτύχετε μια ολοκληρωμένη λύση για τον κλιματισμό του χώρου σας, δηλαδή ΨΥΞΗ το καλοκαίρι και ΘΕΡΜΑΝΣΗ το χειμώνα. Έχετε δηλαδή μια συσκευή για 2 χρήσεις, θέρμανση και ψύξη. Πολλές συσκευές παράγουν και ζεστό νερό χρήσης.

Απαιτείται μια κεντρική κλιματιστική μονάδα (αντλία θερμότητας με φυσικό αέριο ή μονάδα απορρόφησης) που τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο και οι εσωτερικές μονάδες (κλιματιστικά fan coils νερού ή ειδικές μονάδες freon) που τροφοδοτούνται από την κεντρική μονάδα.

Είναι μια περιβαλλοντική λύση που προσφέρει οικονομία στη λειτουργία.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ