Θέρμανση με φυσικό αέριο

Θέρμανση με φυσικό αέριο

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φυσικό αέριο για τη θέρμανση την επιχείρησής σας, τόσο του εσωτερικού χώρου όσο και του εξωτερικού χώρου.

Η θέρμανση του εσωτερικού χώρου μπορεί να γίνει: 

  • Με χρήση του υπάρχοντα λέβητα ή αντικατάστασή του καθώς και αντικατάσταση του καυστήρα.
  • Με χρήση επίτοιχου λέβητα φυσικού αερίου (συμβατικού ή συμπύκνωσης) με ενσωματωμένο καυστήρα.
  • Με αερόθερμα φυσικού αερίου (αυτόνομες συσκευές που τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο, παράγουν ζεστό αέρα, ενώ τα καυσαέρια απάγονται με οριζόντια απαγωγή καυσαερίων στον εξωτερικό χώρο - χωρίς καπνοδόχο).
  • Με αερολέβητα καύσης φυσικού αερίου – αεραγωγούς (η θέρμανση με αέρα γίνεται σε συνδυασμό με τον εξαερισμό του χώρου).

Επίσης, για τη θέρμανση των εξωτερικών χώρων χρησιμοποιούνται συσκευές ακτινοβολίας (επιδαπέδιες ή οροφής), με τις οποίες επιτυγχάνεται η τοπική επιθυμητή θέρμανση.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Θέρμανση με φυσικό αέριο