Ζεστό νερό χρήσης με φυσικό αέριο

Ζεστό νερό χρήσης με φυσικό αέριο

Με το φυσικό αέριο καλύπτετε τις ανάγκες σε ζεστό νερό οποιουδήποτε επαγγελματικού χώρου και έχετε πάντα άφθονο ζεστό νερό, άμεσα όποτε το θελήσετε χωρίς να απαιτείται η προθέρμανση.

Χρησιμοποιώντας boiler φυσικού αερίου κατάλληλης τεχνολογίας για κάθε περίπτωση και ανάλογα με τις ανάγκες του επαγγελματικού σας χώρου (ταχυθερμοσίφωνας, θερμοσίφωνας αποθήκευσης ή συνδυασμό αυτών στην ίδια συσκευή) έχετε άμεσα ζεστό νερό με το άνοιγμα της βρύσης, καλύπτοντας την ποσότητα που χρειάζεστε και χωρίς να σπαταλάτε ενέργεια.

Οι ταχυθερμοσίφωνες (ή ταχυθερμαντήρες ή ταχυεναλλάκτες) παραγωγής ζεστού νερού χρήσης είναι συσκευές συνεχούς ροής, έχουν μικρές διαστάσεις και δεν έχουν δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού. Η λειτουργία τους αρχίζει από τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη για ζεστό νερό, και για το λόγο αυτό η συσκευή θα πρέπει να έχει κατάλληλη αποδιδόμενη ισχύ για να μπορεί να καλύψει τις απαιτήσεις του καταναλωτή.

 

Στην κατηγορία αυτή υπάρχει και μια σειρά πιο νέων συσκευών ταχυθερμαντήρων με μεγαλύτερη ικανότητα για στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με έμφαση στη θερμοκρασία και τη σταθερότητα της σε όλες τις καταναλώσεις. Με τον έλεγχο ροής οι ταχυθερμοσίφωνες μοιράζουν το ζεστό νερό σε όσες βρύσες και αν ανοίξουν κρατώντας τη θερμοκρασία απολύτως σταθερή και ανεπηρέαστη από το άνοιγμα ή όχι και άλλων απολήξεων.

Άλλη μία επιλογή στην κατηγορία των ταχυθερμοσίφωνων αποτελούν και οι συσκευές συμπύκνωσης. Τα μοντέλα αυτά επιτυγχάνουν απόδοση μεγαλύτερη από 90%, σημαντική μείωση κατανάλωσης φυσικού αερίου έναντι της αντίστοιχης συμβατικής συσκευής επομένως επιπλέον εξοικονόμηση έως και 20%.

Οι θερμοσίφωνες αποθήκευσης είναι συσκευές δαπέδου και έχουν τη δυνατότητα αποθήκευσης ζεστού νερού. Με την τεχνολογία αυτή μπορούν να θερμανθούν και να αποθηκευτούν μεγάλες ποσότητες νερού. Η κατάσταση αναμονής, όμως, οδηγεί σε ενεργειακές απώλειες. Το χαρακτηριστικό τους είναι ότι δεν είναι απαραίτητο να λειτουργεί η πηγή της θέρμανσης την ώρα που γίνεται χρήση του ζεστού νερού.

Ο συνδυασμός των δύο παραπάνω κρίνεται απαραίτητος σε ορισμένες περιπτώσεις και καλύπτεται με συσκευές οι οποίες είτε φέρουν ένα ταχυθερμοσίφωνα ενσωματωμένο με μια δεξαμενή αποθήκευσης θερμού νερού είτε με δύο ξεχωριστές συσκευές, οι οποίες όμως συνδέονται κατάλληλα μεταξύ τους.

Στην περίπτωση μη αυτόνομης συσκευής boiler, έχουν διαμορφωθεί κατάλληλα μοντέλα ώστε να παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με λέβητα φυσικού αερίου σαν εξωτερική πηγή παραγωγής ζεστού νερού. Στην περίπτωση αυτή γίνεται η καύση του φυσικού αερίου στον αντίστοιχο λέβητα, ο οποίος με τη βοήθεια του μέσου μεταφοράς θερμότητας προσάγεται θερμότητα στο νερό χρήσης.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Ζεστό νερό χρήσης με φυσικό αέριο