Προσφορά στα τέλη σύνδεσης ΕΔΑ Αττικής

Προσφορά  στα τέλη σύνδεσης ΕΔΑ Αττικής

Σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου

 
Η σύνδεση του ακινήτου σας με το δίκτυο φυσικού αερίου και περιλαμβάνει την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης, εφόσον αυτή απαιτείται, δηλαδή την εκσκαφή του δρόμου, την υπόγεια σύνδεση του παροχετευτικού αγωγού με τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου και την όδευση του παροχετευτικού αγωγού μέχρι το σημείο τοποθέτησης του ρυθμιστή και του μετρητή, και την τοποθέτηση του ρυθμιστή και του μετρητή φυσικού αερίου.
Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται από την ΕΔΑ Αττικής και ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει τα αντίστοιχα τέλη σύνδεσης, το ύψος των οποίων εξαρτάται από το είδος σύνδεσης.
 

Τέλη σύνδεσης

 

Τύπος Σύνδεσης Ονομαστικά Τέλη Σύνδεσης (άνευ ΦΠΑ) Καταβαλλόμενα* Τέλη Σύνδεσης (άνευ ΦΠΑ)
Κεντρική θέρμανση (νέα παροχή) 630 € 0 €
Οικιακή χρήση με θέρμανση (αυτόνομη θέρμανση) (νέα παροχή) 440 € 0 €
Οικιακή χρήση χωρίς θέρμανση (νέα παροχή) 440 € 0 €
Κεντρική θέρμανση ή Οικιακή χρήση με ή χωρίς θέρμανση (πρόσθετος μετρητής σε υφιστάμενη παροχή) 100 € 0 €
Κλιματισμός ή Συμπαραγωγή (νέα παροχή) 440 € 0 €
2η παροχή στο ίδιο ακίνητο (όταν στην 1η παροχή δύναται να μπει πρόσθετος μετρητής) 1.300 € 440 €
Υπέργειο δίκτυο εντός ρυμοτομικής γραμμής (εκτός ανυψωτικής στήλης) 33 € / m 0 €
Υπόγειο δίκτυο εντός ρυμοτομικής γραμμής (εκτός ανυψωτικής στήλης) 50 € / m 0 €
Εμπορική ή βιομηχανική χρήση (<100 m3/h) (νέα παροχή) 440 € 0 €
Εμπορική ή βιομηχανική χρήση (<100 m3/h) (πρόσθετος μετρητής σε υφιστάμενη παροχή) 100 € 0 €
Κλιματισμός ή συμπαραγωγή (νέα παροχή) 440 € 0 €
 
 

Ανυψωτική στήλη (riser) - Οικιακή χρήση με θέρμανση

Πλήθος μετρητών ανά ανυψωτική στήλη Ονομαστικά Τέλη Σύνδεσης ανά μετρητή (άνευ ΦΠΑ) Καταβαλλόμενα* Τέλη Σύνδεσης ανά μετρητή (άνευ ΦΠΑ)
1 μετρητής 500 € 500 €
2–3 μετρητές (ταυτόχρονη τοποθέτηση) 500 € 200 €
4+ μετρητές (ταυτόχρονη τοποθέτηση) 500 € 0 €
Πρόσθετος μετρητής (σε υπάρχουσα ανυψωτική στήλη) 100 € 0 €

 

Η Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής παρέχει εκπτώσεις στα τέλη σύνδεσης, που φτάνουν μέχρι το 100%, για όλα τα είδη σύνδεσης στην περίπτωση έγκαιρης ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης (εντός 9 μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή).

Για περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις σύνδεσης επικοινωνήστε με την εταιρεία μας

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Προσφορά στα τέλη σύνδεσης ΕΔΑ Αττικής