Πόσο κοστίζει η συνδεση με το φυσικο αέριο

Πόσο κοστίζει η συνδεση με το φυσικο αέριο

Σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου

 
Η σύνδεση του ακινήτου σας με το δίκτυο φυσικού αερίου και περιλαμβάνει την κατασκευή της παροχετευτικής διάταξης, εφόσον αυτή απαιτείται, δηλαδή την εκσκαφή του δρόμου, την υπόγεια σύνδεση του παροχετευτικού αγωγού με τον κεντρικό αγωγό φυσικού αερίου και την όδευση του παροχετευτικού αγωγού μέχρι το σημείο τοποθέτησης του ρυθμιστή και του μετρητή, και την τοποθέτηση του ρυθμιστή και του μετρητή φυσικού αερίου.
 
Οι εργασίες αυτές πραγματοποιούνται από την ΕΔΑ Αττικής και ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει τα αντίστοιχα τέλη σύνδεσης, το ύψος των οποίων εξαρτάται από το είδος σύνδεσης.

 

Κατασκευή εσωτερικής εγκατάστασης

 
Η δεύτερη εργασία αφορά στην κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου , που περιλαμβάνει τις σωληνώσεις, εξαρτήματα και διατάξεις από τον μετρητή φυσικού αερίου μέχρι τις συσκευές καύσης του φυσικού αερίου και την έξοδο απαγωγής των καυσαερίων.
Η κατασκευή της εσωτερικής εγκατάστασης καθώς και η εγκατάσταση των συσκευών φυσικού αερίου πραγματοποιούνται από αδειοδοτημένους εγκαταστάτες υδραυλικούς αερίου της Αφοι Μαύρου.
 
Το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης εξαρτάται από το είδος σύνδεσης (κεντρική ή αυτόνομη σύνδεση) καθώς και την κατάσταση και τις ιδιομορφίες της υφιστάμενης εγκατάστασης και του ακινήτου σας. Για παράδειγμα στην περίπτωση κεντρικής θέρμανσης εφόσον απαιτείται αλλαγή του λέβητα το κόστος εσωτερικής εγκατάστασης είναι σημαντικά υψηλότερο, ενώ στην περίπτωση αυτόνομης θέρμανσης το κόστος είναι υψηλότερο εφόσον απαιτηθούν επιπλέον επεμβάσεις στις σωληνώσεις νερού.
 
Σε κάθε περίπτωση ζητείστε οικονομική προσφορά για το κόστος της εσωτερικής σας εγκατάστασης και των συσκευών από την εταιρεία μας.

Δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή την κατηγορία.

Πόσο κοστίζει η συνδεση με το φυσικο αέριο