ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
Διαθεσιμότητα: -
Ποσότητα: