ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
Ποσότητα:

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΙΑΛΙΔΙΩΝ

Η εταιρεία μας ανέλαβε τον σχεδιασμό και την κατασκευή του συστήματος διανομής του κλιματισμένου αέρα στους νέους παραγωγικούς χώρους εργοστασίου κατασκευής πλαστικών φιαλιδίων για φαρμακευτικά προϊόντα.

Ο κλιματισμός πραγματοποιείτε μέσω μίας υπάρχουσας κλιματιστικής μονάδος αέρος νερού δυνατότητας προσαγωγής στο χώρο 30.000m3/h.

Το σύστημα διανομής του κλιματισμένου αέρα αποτελείτε από δίκτυο αεραγωγών ανοξείδωτου χάλυβα κυκλικής διατομής Φ600 για την προσαγωγή του αέρα και τρέχει κατά μήκος του χώρου με τρεις κλάδους, ενώ η επιστροφή του αέρα πραγματοποιείτε μέσω ενός ανοξείδωτου αεραγωγού κυκλικής διατομής Φ1000 ο οποίος τρέχει τον χώρο κατά μήκος και κεντρικά.

Τα στόμια προσαγωγής αέρα είναι τύπου γραμμικά στο σύνολο είκοσι πέντε (25) τεμάχια, ενώ τα στόμια επιστροφής αέρα τύπου σταθερών πτερυγίων στο σύνολο δέκα (10) τεμάχια.